SLAVERY STILL EXISTS

 

En useasti kirjoittele näin vakavista aiheista, mutta tämä aihe on todella lähellä omaa sydäntäni ja koen, että sen sivuuttaminen olisi vasten omia arvojani.

Reilu viikko sitten lauantaina, yli sadassa kaupungissa ympäri maailmaa järjestettiin A21 organisaation järjestämä Walk For Freedom – tapahtuma, jonka tarkoituksena oli kerätä varoja ja kasvattaa tietoisuutta ympäri maailmaa tapahtuvasta ihmiskaupasta. Itse sain kunnian olla osana kävelyä täälä Sydnyessä. Kävely tapahtui sydneyn ydinkeskustassa harbour bridgen ja oopperatalon läheisyydessä. Oli ihana huomata, miten monet ihmiset ottivat positiivisesti kantaa kävelyyn näyttämällä peukkua tai sanomalla jotain rohkaisevaan kävelijöille.

Most of the time I like to write about topics that are more light-hearted, but this is one of those issues close to my heart that if I was quiet about, it'd be against my convictions.

Last Saturday, in over 100 cities around the world, the Walk for Freedom event took place. This event was organised by A21, which is an organisation whose mission is to end slavery. The event was all about raising awareness about the fact that human trafficking is happening all over the world. I had the honour and privilege to be apart of the A21 walk here in Sydney, Australia. The walk happened in the heart of Sydney near the harbour bridge and opera house.

A21 on nonprofit organisaatio, joka ajaa ihmisoikeuksia ja taistelee ihmiskauppaa vastaan ympäri maailmaa tavoitteenaan, että joku päivä jokainen ihminen voisi elää vapaasti. Heidän tarkoituksenaan on pelastaa ihmiskaupan uhreja ja auttaa heitä eheytymään, niin että he voivat elää elämää ihmisoikeuksineen jotka heille kuuluvat. Tänä päivänä maailmassa on miljoonia ihmiskaupan uhreja - enemmän kuin ikinä ennen. Vain yksi prosentti uhresta pystytään ikinä pelastamaan. On hurjaa ajatella, että ihmiskauppa tuottaa vuosittain yli 150 miljardia dollaria, ja on nopeiten kasvava rikollis-teollisuus maailmassa.

Itselleni ihmiskaupan vakavuus ja laajuus oli suuri yllätys, kun kuulin ensimmäistä kertaa ihmiskauppaa tapahtuvan hirvittävän paljon myös länsimaissa. Monesti ihmiskaupan urhrit saattavat tulla myös Aasiasta päätyen länsimaihin, kuten Pohjois-Eurooppaan tai Australiaan. Toisin sanoen takapihallani on tuhansia uhreja joita en edes huomaa. Siinä missä minä saan kävellä Sydneyn katuja vapaasti, joku toinen elää vangittua elämää pakkotyön alaisena ilman toivoa vapaasta itsenäisestä elämästä.

Suurin ihmiskaupan muoto on sex trafficking, jota tapahtuu huomattavasti eniten ympäri maailmaa. Muita ihmiskaupan muotoja voivat olla mm. pakkotyö tai lapsisotilaallistaminen. Ihmiskaupan uhrit ovat kadottaneet heidän vapautensa ja itsenäisyytensä ja juurit tähän A21 haluaa keskittyä – tuomaan heidän elämän arvonsa ja vapauden takaisin.

A21 is a non-profit organisation that is on a mission to end slavery. Their goal is to save people from human trafficking, and help them to rehabilitate and be able to once again live a life that all people deserve to live. To this day, there are more victims of human trafficking than ever before, reaching into the millions. Out of all these human trafficking victims, only 1% of victims will ever get saved. It's insane to think that human trafficking is the fastest-growing criminal industry in the world, generation more than $150 billion USD every year.

The first time I ever heard about human trafficking, I was so shocked to hear that it happens a lot closer to home than I would have ever thought. Often the victims of human trafficking come from countries in Asia and then are brought into western countries such as Northern Europe or Australia. In other words, thousands of victims are right in our own backyard and we don't even realise it. While I'm walking around the streets of Sydney safely, someone else could be living a life of forced labour or be in the sex trade, without any hope of being free and independent to live their own life.

The most dominant type of human trafficking is sex trafficking, which is prevalent around the world. Other types of human trafficking are forced labour, or child soldiers. Victims of human trafficking have lost all hope, having no freedom and that is exactly what A21 wants to fight against. They are determined to bring back their freedom and value.

Syystä tai toisesta, itselleni tämän kaltaisiin asioihin tarttuminen osoittautuu joskus ylitsepääsemättömän vaikeaksi. Vaikka haluni auttaa olisikin suuri ja asia koskettaisi sydäntäni, toisinaan asiat tuntuvat niin ylivoimaisilta, etten tiedä mistä alottaa. Siksi halusin koota tähän muutaman pienen askeleen, mitä sinä voit ottaa halutessasi auttamaan ihmiskaupan uhreja.

Koulutus ja tietoisuuden levittäminen aiheesta on suuri avain ihmiskaupan päättämiseksi, sillä monelle ihmiskaupan uhrien arki on täysin pimennossa, jolloin ihmisten on vaikea myöskään puuttua asiaan. Koulutus voi olla myös avain ehkäisemään uusien uhrien syntymistä, sillä koulutettuna mahdolliset uhrit osaavat tunnistaa mahdolliset vaaratilanteet. Toinen helppo tapa auttaa on keräämällä varoja järjestölle, niin että heidän työnsään voi olla entistä laajempaa ja tehokkaampaa. Monesti tunnen oman panokseni kovin mitättömäksi verraten tilanteen suuruuteen, mutta pienikin lahjoitus on askel eteenpäin! Voit myös osallistua vapaaehtoistyöhön yhdessä tuhansien muiden vapaaehtoisten kanssa, auttaaksesi heidän työtään.

Jos kiinnostuit lukemaan enemmän mitä A21 organisaatio tekee ihmiskaupan päättämiseksi, pääset heidän sivuilleen tästä.

“When a lot of people do a little, it adds up and makes a difference” -Christine Caine, A21 Founder

 

 

Often times, it can feel so overwhelming to start and help make a difference. Even though you're stirred in your heart to do something, you just don't know what you could do. Thats why I wanted to help you if you feel like your in the same boat as me, by giving you a few simple yet powerful first steps.

Education and raising awareness are one of the main keys to ending human trafficking. If people don't know what's happening, they are most likely not going to do anything about it. Educating people about human trafficking can also be the key to preventing people from becoming victims. If someone knows how to spot signs of danger, they could prevent themselves from ever becoming enslaved. Another simple yet powerful step you can do is to start raising funds for A21, in order for them to expand their work efforts around the world. Often times its so easy to feel like your own efforts are nothing compared to the vastness of this problem, but every donation is one step forwards. You can also partner with A21 by volunteering alongside thousands of others, to help A21's work move forwards. 

If you'd like to read more about A21's work in ending human trafficking, check out their website here.

“When a lot of people do a little, it adds up and makes a difference” -Christine Caine, A21 Founder